Statutter

1. Triztan Vindtorn poesipris deles ut årlig i Drammens Teater i tilknytning til Verdens Poesidag den 21. mars. Dersom 21. mars faller i påskeuken, skjer utdelingen i ukene før eller etter påske.

2. Prisen deles ut til en nålevende forfatter som har stor betydning for norsk poesi. Prisen kan også tildeles en forfatter som skriver i andre uttrykksformer enn tradisjonell poesi i bokform, dersom juryen mener at dette har hatt stor betydning for poesiens rolle i Norge.

3. Prisen har følgende formål:
a) Øke interessen for poesi
b) Hedre Triztan Vindtorns forfatterskap
c) Sette Drammen på det nasjonale kulturkartet

4. Prisen skal være Norges mest betydningsfulle poesipris.

5. Utdelingsarrangementet er å anse som like viktig som selve prisen.

6. Det velges en jury på fem medlemmer:
a) Medlemmene representerer seg selv.
b) Det er åpent for både privatpersoner og organisasjoner å sende juryen forslag til prisvinnere.
c) Juryen avgjør hvem prisen skal tildeles og leverer en begrunnelse for dette.
d) Jurymedlemmene velges for to år om gangen. Perioden kan forlenges for ett eller flere jurymedlemmer for å sikre kontinuitet i juryarbeidet.
e) Drammen kommune, i samråd med Aschehoug forlag, avgjør hvem som skal sitte i juryen.

7. Det opprettes en referansegruppe/råd. Rådet møtes en gang i året, for å gi råd og forslag til prisen generelt, jurymedlemmer og utdelingsarrangement.

8. Drammen kommune og Aschehoug forlag kan endre statuttene for prisen dersom begge parter er enige i endringene.

9. Vinneren av prisen mottar kr 100 000 og et kunstverk.

10. Utdelingsarrangementet skal være en feiring av poesien i vid forstand, der blant annet nasjonale forfattere og artister skal bidra.

Drammen, 3.2.2017 (revidert)

Vindtornprisen deles ut en gang i året i forbindelse med verdens poesidag.

Prisen vil i 2022 deles ut i forbindelse med verdens poesidag 2022.

Prisen er et samarbeid med Drammen kommune, Ascheoug, Forfatterforeningen og Viken Fylkeskommune.

For info om Vindtornprisen kontakt virksomhetsleder/biblioteksjef Drammen kommune: jorgen.hovde@drammen.kommune.no