Festivalen produseres av Drammensbibliotekets seksjon for arrangement. Festivalen har for tiden tatt en pause. For henvendelser rundt festivalen, kontakt:

Katrine Kirkeby Arnold Foto: Tom Atle Bordevik

Katrine Kirkeby Arnold
seksjonsleder, Drammensbiblioteket
Katrine.kirkeby.arnold@drammen.kommune.no

 

 

 


For henvendelser rundt poesiprisen og jury, kontakt:

 

Gunhild Høvik Hansen
rådgiver, Kunst og kulturarv, Drammen kommune
gunhild.hovik.hansen@drammen.kommune.no
Tlf. 402 81 988

 

 


For henvendelser rundt Vindtornarkivet, kontakt:

 

Mone Sveia
byarkivar, Drammen kommune
mone.sveia@drammen.kommune.no
Tlf. 916 29 512

 

Vindtornprisen deles ut en gang i året i forbindelse med verdens poesidag.

Prisen vil i 2022 deles ut i forbindelse med verdens poesidag 2022.

Prisen er et samarbeid med Drammen kommune, Ascheoug, Forfatterforeningen og Viken Fylkeskommune.

For info om Vindtornprisen kontakt virksomhetsleder/biblioteksjef Drammen kommune: jorgen.hovde@drammen.kommune.no