2019 blir et merkeår i Drammen, på flere måter. Kommunen jobber på spreng med å bli Nye Drammen. Dette krever at det må prioriteres litt annerledes, og vi benytter sjansen til å endre litt fokus. Det kommer ikke til å bli avholdt en egen Vindtornfestival i 2019. Men Drammen er og skal fortsatt være en sterk litteraturby og Norges største poesipris, Triztan Vindtorn poesipris skal selvsagt markeres. Triztan Vindtorn poesipris deles ut med brask og bram i Drammens litterære storstue, Drammensbiblioteket, på verdens poesidag 21. mars.

 

Triztan Vindtorn poesiprisutdeling

Tid:  Tordag 21. mars, 19:00
Sted: Hovedscenen, Drammensbiblioteket

Triztan Vindtorn poesipris ble etablert av Drammen kommune i samarbeid med Aschehoug Forlag og Den norske Forfatterforeningen og den ble første gang delt ut i 2013. Prisen skal gå til en norsk forfatter som har gjort en stor innsats for norsk poesi, prisen er kr 100 000 og dermed Norges største rene poesipris! Formålet med prisen er å øke interessen for poesi og formidle Triztan Vindtorns forfatterskap og den skal også bidra til at Drammen markerer seg som en ekte kultur- og litteraturby. Vinneren mottar også et trykk av Triztan Vindtorn, generøst gitt av Vindtorns familie.

Etter festforestillingen blir det bokbad med årets prisvinner.

 

Gründere av prisen og støttespillere

vindtorn.no © 2020