2019 blir et merkeår i Drammen, på flere måter. Kommunen jobber på spreng med å bli Nye Drammen. Dette krever at det må prioriteres litt annerledes, og vi benytter sjansen til å endre litt fokus. Det kommer ikke til å bli avholdt en egen Vindtornfestival i 2019. Men Drammen er og skal fortsatt være en sterk litteraturby og Norges største poesipris, Triztan Vindtorn poesipris skal selvsagt markeres. Triztan Vindtorn poesipris deles ut med brask og bram i Drammens litterære storstue, Drammensbiblioteket, på verdens poesidag 21. mars.

 

 

 

Vindtornprisen deles ut en gang i året i forbindelse med verdens poesidag.

Prisen vil i 2022 deles ut i forbindelse med verdens poesidag 2022.

Prisen er et samarbeid med Drammen kommune, Ascheoug, Forfatterforeningen og Viken Fylkeskommune.

For info om Vindtornprisen kontakt virksomhetsleder/biblioteksjef Drammen kommune: jorgen.hovde@drammen.kommune.no